O knjižnici

Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj nastoji biti sinergijsko mjesto i obavijesni izvor građe kroz koji se može pratiti povijest i razvoj romskog naroda, njegova putovanja, stradanja i postignuća kroz stoljeća. Osim što je interdisciplinarni prostor u kojem se razmjenjuju informacije i znanja, knjižnica ujedno nastoji biti i centar kulture i događanja. Njezina djelatnost podjednako je posvećena povijesnim temama kao i praćenju recentnih stručnih publikacija i ostalih izvora.

Po svojem cilju i strukturi fonda Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj specijalna je knjižnica:

Specijalna knjižnica je samostalna knjižnica ili knjižnica u sastavu koja pokriva određenu znanstvenu disciplinu ili određeno polje znanja, odnosno, područje specijalizirane djelatnosti. Pojam specijalna knjižnica obuhvaća knjižnice koje primarno pružaju usluge određenoj kategoriji korisnika i prikupljaju određenu vrstu knjižnične građe te knjižnice koje podržava neka organizacija u cilju zadovoljavanja potreba vezanih uz vlastito područje rada ili djelovanja. Standardi za specijalne knjižnice u RH, Radna skupina za izradu Standarda za specijalne knjižnice, prijedlog 2011.; Članak 4.

Korisnici su svi zainteresirani za literaturu o Romima (znanstvenici, studenti, istraživači) u Hrvatskoj i izvan nje.

Cilj je kontinuirano raditi na prikupljanju sveobuhvatne građe o Romima. Knjižnica je mjesto korištenja prikupljene građe u sadašnjosti te sakupljanja i arhiviranja građe za buduća vremena. Knjižnica sistematično prikuplja izvore na temelju kojih će se učiti o tradiciji i jedinstvenosti romskog naroda, ali i njegove povezanosti i tragova koje su ostavili tokom svojih putovanja.

Do sada je knjižnica upisana u Registar knjižnica Hrvatske pod brojem K-1662, a svečano je otvorena 8. lipnja 2020. godine. Nakon osnutka, u samoj je knjižnici započela cjelovita stručna obrada knjižnične građe koja još uvijek traje. Do sada je u knjižnici katalogizirano  528 svezaka, klasificirana su 371 naslova građe, obrađeni računi te inventarizirano 528 svezaka.

Kako bi se poboljšalo obrazovanje Roma te ih se lakše uključilo u društvo s naglaskom na poštivanje i očuvanje njihovih običaja, tradicije i jezika, kontinuirano se radi na osmišljavanju, prijavljivanju te provedbi raznih kulturnih događanja te virtualnih i fizičkih izložbi.

Većina knjižnične građe trenutačno se nalazi u obradi i zbog toga nije dostupna za posudbu, međutim korisnici su građu iz knjižničnog fonda slobodni koristiti u prostoru knjižnice tijekom radnog vremena svakim radnim danom od 8 do 16h.

Slobodno nas kontaktirajte vezano uz bilo kakve informacijske i knjižnične potrebe. Također, uvijek nam je drago dobiti mišljenja, prijedloge i  pitanja vezana uz knjižničarstvo i Središnju knjižnicu Roma u Republici Hrvatskoj.


RADNO VRIJEME KNJIŽNICE:

Knjižnica je otvorena za korisnike od 8 do 16h, radnim danima od ponedjeljka do petka.


O KNJIŽNICI:

Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj nastoji biti obavijesni izvor građe kroz koju se može pratiti povijest i razvoj romskog naroda, njegovih putovanja, stradanja i postignuća kroz stoljeća. Knjižnica je i interdisciplinarni prostor u kojem se razmjenjuju informacije i znanja, a ujedno nastoji biti i centar kulture i raznih događanja.


VAŽNE INFORMACIJE ZA KORISNIKE:

  • Pravo na korištenje usluga i posudbe knjižnične građe stječe se upisom u Knjižnicu
  • Fizičke osobe upisuju se na temelju isprava kojima se potvrđuje njihov status i mjesto stalnog boravka
  • Korištenje usluga i knjižnične građe nije dozvoljeno korisnicima koji ne dokažu identitet jednom od gore navedenih isprava


PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA KNJIŽNICE:

  • Poštivanje kulturnih normi ponašanja
  • Čuvanje posuđene građe (zabranjeno je presavijanje i trganje listova, pisanje, podvlačenje, itd). Ukoliko korisnik prilikom posudbe ustanovi oštećenja na publikaciji, dužan je o tome obavijestiti djelatnika Knjižnice
  • Pažljivo postupanje s inventarom i računalnom opremom Knjižnice
  • Upućivanje sugestija, primjedbi i žalbi voditeljici Knjižnice (osobno, pismenim putem, telefonom ili elektroničkom poštom)

Kontakt informacije

Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj
Adresa: Ulica Pavla Hatza 23/5

Telefon: +385 (0)1 8887 673
Mobitel: +385 (0)95 8265 806
E-mail: knjiznica@kalisara.hr

Radno vrijeme: 08:00 – 16:00 (ponedjeljak-petak)