O knjižnici

Središnja knjižnica Roma „Kali Sara“ u Zagrebu nastojat će biti sinergijsko mjesto i obavijesni izvor građe kroz koju će se moći pratiti povijest i razvoj romskog naroda, njegovih putovanja, stradanja i postignuća kroz stoljeća. Knjižnica će nastojati biti interdisciplinarni prostor u kojem se razmjenjuju informacije i znanja, centar kulture i događanja.

Njena će djelatnost nastojati biti podjednako posvećena povijesnim temama kao i praćenju recentnih stručnih publikacija i ostalih vrsta izvora. Izvori informacija moraju biti temeljeni na standardima i mjerilima kvalitete te profesionalnosti.

Kao takva Središnja knjižnica Roma u RH u svojem će se poslovanju voditi važećim Zakonom o knjižnicama i knjižničarstvu  i pravilnicima. Po svojem cilju i strukturi fonda ona je specijalna knjižnica:

„Specijalna knjižnica je samostalna knjižnica ili knjižnica u sastavu koja pokriva određenu znanstvenu disciplinu ili određeno polje znanja, odnosno, područje specijalizirane djelatnosti. Pojam specijalna knjižnica obuhvaća knjižnice koje primarno pružaju usluge određenoj kategoriji korisnika i prikupljaju određenu vrstu knjižnične građe te knjižnice koje podržava neka organizacija u cilju zadovoljavanja potreba vezanih uz vlastito područje rada ili djelovanja.“

Standardi za specijalne knjižnice u RH, Radna skupina za izradu Standarada za specijalne knjižnice, prijedlog 2011.; Članak 4.

Kontakt informacije

Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj
Adresa: Ulica Pavla Hatza 23/5

Telefon: +385 (0)1 8887 673
Mobitel: +385 (0)95 8265 806
E-mail: knjiznica@kalisara.hr

Radno vrijeme: 08:00 – 14:00 (ponedjeljak, utorak)