Godišnji sastanak voditelja specijalnih knjižnica održao se 14.09.2021. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Specijalne knjižnice su bitne i treba kontinuirano raditi na tome da budu što više vidljive i prepoznate u cjelokupnome knjižničnom sustavu.
O važnosti specijalnih knjižnica govorilo se na ovogodišnjem sastanku voditelja specijalnih knjižnica u kojima se očitovala važnost specijalnih knjižnica od sudjelovanja u različitim projektima digitalizacije građe i njezine kreativne uporabe do pružanja znanstvenih usluga i dr.
Razvoj i opstojnost specijalnih knjižnica moglo bi se reći najviše ovisi o zalaganju i entuzijazmu voditelja knjižnica, kao i međusobnoj suradnji.

Na predavanjima govorilo se o raznim temama:

O integriranom knjižničnom sustavu Nacionalne i Sveučilišne knjižnice te visokoškolskih i specijalnih knjižnica govorila je dr. sc. Dijana Machala.

O projektu e-Kulture te o digitalizacija kulturne baštine govorila je dr. sc. Sofija Klarin Zadravec.

O propisima u podsustavu specijalnih knjižnica te o njihovoj važnosti i primjeni govorila je dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica.