Ove godine u petak 25. lipnja 2021. u Središnjoj knjižnici Roma u Republici Hrvatskoj počelo se s provođenjem radionice „Čitam ti, pričaj mi!“. To je ujedno i prva provedena radionica od niza radionica koje se planiraju kontinuirano provoditi tijekom cijele godine, a namijenjene su dobnoj skupini od 4 do 6 godina i drugoj dobnoj skupini od 7 do 10 godina.  

Ciljevi provođenja ovih radionica:

Same radionice provode se na način da knjižničarka prvo sudionicima čita odabrane naslove građe iz Dječje zbirke, a zatim s njima razgovara o pročitanom s time da se pusti sudionike da se sami izraze te ih se potiče da što više pričaju o onom što su čuli ili sami pročitali. Zatim se obično i raznim radovima koji su često tematski vezani uz ono što je pročitano na radionici nastoji potaknuti likovno izražavanje te razvoj kreativnosti. Za stariju dobnu skupinu nakon pročitanoga sa sudionicima se razgovara ali im se i dijele razni radni listići.

Važno je napomenuti da je ovo prvi put da knjižnica organizira i provodi ovakvu vrstu radionica čitanja.

Same radionice ujedno i doprinose provedbi mjere Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja, koju je Vlada usvojila 2017. godine, a koja pridonosi razvoju kulture čitanja i omogućava što većem dijelu društva čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.

Donosim Vam ulomak iz Akcijskog plana Nacionalne strategije poticanja čitanja:

„Zašto nam je još čitanje važno? Identifikacijski modeli koji se javljaju u književnosti nude mogućnosti za uspješnije razumijevanje međuljudske komunikacije, bolje rješavanje konflikata ili potpunije shvaćanje onoga što nam u životu pomaže ili što nam prijeti. Čitanje povećava emotivnu inteligenciju i toleranciju. Puno je različitih emocionalno-spoznajnih, stručnih i korisnih razloga za poticanje čitanje, ali jednako tako je važno čitanje koje razvija samosvijest, samopouzdanje i vrijednosti koje nisu uvijek mjerljive, vidljive, ali su dugoročno važne za kvalitetu života pojedinca i opće dobro zajednice. Upravo zato je 2021. godina pravi trenutak za proglašavanje Godine čitanja u kojoj će cijela Hrvatska čitati zajedno.

Jednako kao što čitanje doprinosi razvoju društva, tako i društvo treba omogućiti usvajanje i razvijanje čitateljskih navika i oblikovanje kompetentnih čitatelja. U tom smislu Nacionalna strategija poticanja čitanja Vlade Republike Hrvatske promiče čitanje kao osobitu društvenu vrijednost.“

Stoga Čitajmo da ne ostanemo bez riječi.