Rješenjem Ministarstva kulture od 2. travnja 2020. godine, Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj upisana je u Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ podnio je 25. siječnja 2020. zahtjev za upis Središnje knjižnice Roma u Upisnik knjižnica Republike Hrvatske. Navedenom zahtjevu priloženi su svi potrebni dokumenti uključujući i prethodno mišljenje Nacionalne i sveučilišne knjižnice da su ispunjeni svi uvjeti za osnivanje.

S obzirom da su ispunjeni svi uvjeti za osnivanje knjižnice propisani čl. 11 stavkom 1. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, i to knjižnična građa, prostor, oprema i pristup informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji, sredstva za rad, rad stručnih knjižničnih djelatnika, program rada i razvitka, to je temeljem članka 11. stavka 1. cit. Zakona Ministarstvo kulture donijelo ovo rješenje.

Očekujemo skorašnje otvorenje!